CIGS moduly

CIGS moduly

CIGS moduly

Už aj na území Maďarska sú dostupné solárne články ETERBRIGHT CIGS (meď-indium-gálium-selenid)!

Ich najdôležitejšou výhodou oproti solárnym článkom z kryštalického kremíka je, že jeden kWp inštalovaný výkon produkuje viac energií. To je možné vďaka nasledovným hlavným výhodám:

 1. Najnižší teplotný koeficient: Výkon panelov sa zvyšovaním ich teploty priebežne znižuje. Podiel poklesu je v prípade polykryštalických panelov -0,46%/°C, kým u ETERBRIGHT CIGS solárnych panelov len -0,23%/°C.
 2. Menší tieňový efekt: V prípade polykryštalických panelov sa aj v dôsledku najmenšieho tieňa významne zníži výkon, kým u solárnych panelov ETERBRIGHT CIGS je znižovanie výkonu v pomere so zatienením povrchom. Väčšina striech v Maďarsku je takých, kde na solárne panely v určitom období dňa padá tieň. Na týchto miestach môžu znamenať solárne panely CIGS obrovskú výhodu.
 3. Light Soaking effect: Špecifické pre tenkovrstvové solárne články je, že po inštalácii sa vplyvom svetla ich výkon zvyšuje, v prípade solárnych panelov ETERBRIGHT CIGS zvýšenie výkonu predstavuje 4%. Čiže kúpený 105 Wp panel bude 109 Wp, 4% ako „darček“.

Ďalšie výhody:

 • Prémium royal čierna farba
 • Bez degradácie indikovanej napätím (PID-free)
 • Bez degradácie indikovanej svetlom (LID-free)
 • Bez účinku hot spot
 • Bez olova (Pb-free), bez kadmia (Cd-free), RoHS
 • Výhody potvrdené meraniami

Na aké miesta ich odporúčame?

 • Na strechy, kam v určitých etapách dňa padá tieň
 • Do väčších solárnych elektrární pre menší teplotný koeficient
 • Hoci aj na pokrytie budov, pre menší tieňový efekt.