Solárne systémy

Stránke predstavujúcej solárne obchodné odvetvie

Naša firma pracujúca v oceľovom priemysle v roku 2012 rozšírila svoju činnosť o projektovanie a výrobu oceľových nosných konštrukcií pre solárne panely. V uplynulom období sme vyrobili nosné konštrukcie pre viac ako 42 MW solárnych panelov, tým môžeme vyhlásiť, že sme jedným z najväčších výrobcov nosných konštrukcií pre solárne panely v Maďarsku.

Rozsah našich služieb sa odvtedy rozšíril:

  • Maďarský distribútor solárnych článkov Eterbright CIGS
  • Distribúcia polykryštalických solárnych článkov
  • Projektovanie a výroba nosných konštrukcií s inštaláciou na zem
  • Projektovanie a výroba nosných konštrukcií s inštaláciou na plochú strechu
  • Projektovanie a výroba Carportov
  • Distribúcia solárnych lámp vlastnej značky
  • Elektrické projektovanie
  • Výstavba solárnych systémov
  • Kompletná realizácia
  • Produkty pre ochranu pred bleskom a uzemnenie
MW