Nosné konštrukcie inštalované na plochú strechu

Nosné konštrukcie inštalované na plochú strechu

Lapostetőre telepített tartószerkezet - Easyflat D

EASYFLAT-D

Easyflat-D je oceľová nosná konštrukcia s orientáciou na juh, so žiarovo pozinkovaným povrchom s plochou strechou. Je určená na väčšie strechy, kde je veľa voľného miesta. Vďaka 10° sklonu a spojom nosnej konštrukcie je potrebné zaťaženie minimálne. Odporúčame na väčšie strechy, kde je veľa voľného miesta.

Lapostetőre telepített tartószerkezet - Easyflat K-Ny

EASYFLAT-K-NY

Easyflat-K-NY je oceľová nosná konštrukcia s orientáciou na východ-západ, so žiarovo pozinkovaným povrchom. Touto orientáciou sa dá dosiahnuť značná úspora miesta. Vďaka 10° sklonu a spojom nosnej konštrukcie je potrebné zaťaženie minimálne.